Přehled nádraží > Dětmarovice

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2018Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2018INISS
Hlasod roku 2018Danuše Hostinská-Klichová
Infotabuleobdobí neznáméElen
Znělkyod roku 2018INISS obecná znělka (konec)
od roku 2018INISS obecná znělka (začátek)

Historický přehled

Informační systémdo roku 2018HaVIS
Hlasdo roku 2018Alexandr Postler
Znělkydo roku 2018HaVIS obecná znělka (konec)
do roku 2018HaVIS obecná znělka (začátek)