Přehled nádraží > Šakvice

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2015Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Informační systémod roku 2015INISS
Hlasod roku 2015Danuše Hostinská-Klichová
Infotabuleod roku 2015Elektročas
Znělkyod roku 2015INISS obecná znělka (konec)
od roku 2015INISS obecná znělka (začátek)
od roku 2015INISS oddělovací gong

Historický přehled

Informační systémdo roku 2015HIS-VOICE
Hlasdo roku 2015Václav Knop
Znělkydo roku 2015HIS-VOICE gong (konec)
do roku 2015HIS-VOICE gong (začátek)