Přehled nádraží > Choceň

Aktuální přehled

Dálkově řízeno zod roku 2016Centrální dispečerské pracoviště Praha
Informační systémod roku 2016INISS
Hlasod roku 2016Danuše Hostinská-Klichová
Infotabuleod roku 2004Elen
od roku 2004LCD monitor
Znělkyod roku 2016INISS obecná znělka (konec)
od roku 2016INISS obecná znělka (začátek)
od roku 2016INISS oddělovací gong

Historický přehled

Informační systémdo roku 2004HIS-VOICE
2004–2016HaVIS
Hlasdo roku 2004Václav Knop
2004–2016Alexandr Postler
Znělkydo roku 2004HIS-VOICE gong (konec)
do roku 2004HIS-VOICE gong (začátek)
do roku 2004Krásný hled je na ten boží svět
2004–2016HaVIS obecná znělka (konec)
2004–2016HaVIS obecná znělka (začátek)